Lightsandshadows
Image default
Business / Transportation and Logistics

Kwaliteit van de zorg verbeteren door de WKKGZ

Wanneer we naar de uitwerking van de WKKGZ kijken dan zien we dat de zorg door de invoering van deze wet zal gaan verbeteren. Omdat de wkkgz zorgverleners verplicht om klachten nog beter op te volgen maar ook de patiënt een platform geeft om bij die klachten op terug te vallen is er al veel bereikt. Alle zorgverleners in Nederland zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie zoals stichting Zorggeschil. Hierdoor geven ze de patiënt de mogelijkheid om bij geschillen die niet tot een tevreden oplossing resulteren te laten beoordelen door deze geschilleninstanties die tot een dwingende uitspraak/advies komen. Lees meer op de website van Zorggeschil.

Eigen proces verbeteren

Omdat veel zorgverleners in het verleden onvoldoende aandacht hebben besteed aan het proces van het afhandelen van klachten is het nu een verplichte activiteit die alle aandacht heeft. Veel zorgverleners zijn hierdoor zich meer bewust dat ze de patiënt tevreden moeten stellen en zijn dus ook nog kritischer geworden op hun eigen dienstverlening. Dit is natuurlijk een goede zaak aangezien deze professionaliteit uiteindelijk ook ten goede komt aan de afnemers van de zorg. Overigens is dit vooral van toepassing bij zowel de kleine als de grotere zorgverleners. 

Klachten deponeren

Een dokter zal rekening moeten houden met zijn eigen advies en bij twijfel eerder doorverwijzen naar een specialist. Maar ook ziekenhuizen zullen nog grondiger hun onderzoek verrichten en mogelijke geschillen voorkomen. Wel is het belangrijk dat de patiënt ook volledig geïnformeerd wordt over de mogelijkheid om een klacht over de verrichte zorg bij de aangesloten geschillencommissie te kunnen voorleggen. Veel zorgverleners zijn nog niet erg transparant over deze mogelijkheid. Informatie is moeilijk te vinden en zelfs bij navraag blijkt in de praktijk dat zorgverleners hier vaak nog erg onduidelijk over zijn. Verbeteringen op dit vlak zijn altijd bij nieuwe wetgeving lastig omdat niet alle aanspreekpunten vanuit de zorgverlener volledig op de hoogte zijn. 

 

https://zorggeschil.nl